2018. július 4., szerda

Három dimenziós vagy transzcendens Istenkép a nyerő a mai embereknél?

 Pável Márta       Három dimenziós vagy transzcendens Istenkép a nyerő a mai embereknél?

Vasárnap egy paptól kirohanást hallhattunk az ezoterikusok ellen. (Jellemző, mindent egybevesznek e-fogalom alá, ez pont olyan, mint amikor   valaki nem tetszik nekik, akkor rögtön szektás.) Elgondolkoztam, ilyen egyszerűen lesöpörhető valami?

Ki az Isten, azt jól tudom, hogy hogyan található meg azt is, de az megdöbbent, hogy arra hivatott szervezetnél még mindig nem tudják.  

        A prédikációban elhangzott, hogy van, aki valamiféle energiának veszi az Istent. Aki így gondolkodik, az rögtön menjen hátra gyónni. Itt szeretném megkérdezni a tisztelt atyát, hogy ezzel hányadik parancsolatot sértették meg?   Szerintem egyiket sem. Ha valaki nem abban a háromdimenziós istenképben gondolkozik, amibe ők, már gyónni kéne? Nem hinném. Nekem az a szánalmas ahogyan a szentháromságot Úristent ábrázolják, van a szakállas Atya, egy vaskos galamb, aki a Szentlélek, és a Fiú. Akinek ez a kép jó, gyónni se menjen, ez sehova sem elég.  Ez nem tartható, és a vaskos agyaggalamb sem.  Vagy 15 évvel ezelőtt azóta elhunyt pap, azt prédikálta - többen tanúk vagyunk rá, mert ez azóta szállóigévé vált a köreinkben…-, hogy Illés, Mózes és Jézus ülnek a felhőkön. Ja, biztos, s ha esik az eső leesnek...? És az a pap egy végtelen jámbor jószándékú, de gyerekded volt. Ugye a Fiú= Jézus Krisztus is visszament a maga Istenségébe.

Aki megpróbálja a 21. századi emberrel ezt a középkoritól is régebbi Istenképet beetetni, ráerőszakolni, az nagyon rosszat tesz a hitüknek, meg a hit további elfogadásának. A 21. század emberének ez már így nem adható be! Nem gyűlölködni, meg agyonhallgatni kellene a dolgokat, hanem becsületes, rugalmasan gondolkozó, jószándékú, Isten ügyét néző vitákat kellene lefolytatni, Istenért. Ugyanis a többi abszolút nem érdekes! Most is kérem, XXI. századi módon gondolkozzunk - ha az ego, meg a gőg engedné…-, és az akkor is biblikus maradna. 

Iszonyatosan sok a középkori (vagy avíttabb) kép, az, amibe élnek a keresztények, pedig Isten rugalmasan követhető, sőt a tudomány elött jár.  Itt nem azt mondom, hogy az ezotéria tudomány, de a fizika, a matematika az, amibe beleillik…, sőt megelőzi az a kép, amit Isten elmélkedésekben magáról közöl. Az nem kérdés, hogy Isten a személy, de nem úgy személy, ahogy mi vagyunk személyek, nem emberi személy, mert mi sem attól vagyunk személyek, hogy testben vagyunk.  Ugyanis az ember, ha meghal, akkor már test= hulla és lélekké válik szét. Nem a test hordozza a személyt, maximum másokban a levetett, elkopott test egy ideig az emléket hordozza. Egyértelmű, hogy a személyiségünket valami módon a lélek viszi tovább, mivel a legfőbb személytől Istentől van a lelkünk. Isten az abszolút személy, de semmi köze nincs a testhez (amit Krisztus időlegesen magára vett miattunk, többek közt, hogy szóval is beszélhessen velünk). Az Isteni léleknek   nem is lesz köze a testhez - nem ebben hasonlítunk rá-, mert ha köze lenne a testhez, Ő sem lenne halhatatlan és ezzel Isten sem lenne. Mivel a test romlandó, így a lélek halhatatlanságáról és az isteni örökkévalóságáról elfelejthetnénk beszélni. De nem így van. Jézus Krisztus nem e-világból való, s minket meg akar világosítani, az Ő világát megérteni, már amennyire ezt bírjuk.

Olvasható, hogy a János evangélium tele van az Isten világosságával, kvázi fényével . Jn 3.19 Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak.

Vagy: Jn 9.5 Amíg e világban vagyok, világossága vagyok a világnak."

 DE Isten nem távozik végleg a mi világunkból, nem hagy magunkra minket, hanem mikor kibírjuk/felfogjuk elmondaná azt, ami közelítene a valóságos ragyogó Istenhez. Jn 16.12Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Jn 16.13Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Ez van írva a Bibliában, igaz az egyházunk tanai szerint a kinyilatkoztatás kora lezárult, de az írás szerint sem, meg ahogyan minket tanít aszerint sem, erről Jézus valahogy nem tud…!. S mikor egy-egy katolikus csoport (hangsúlyozom nem ezoterikus!), Jézus vezetésével a megértésben mélyebbre megy, felismeri, hogy Isten nem a formavilágban van, hanem azon túl is, sőt az a valóshoz jobban közelitő istenkép, akkor gyónásra szólítják fel. Milyen szánalmas már ez!

Az isteni világosság/ fény/erő, ami nem anyagi, mind szánalmas szókincsünk fogalmi zavarai miatt vannak, mert fogalmunk sincs arra vonatkozólag, hogyan lehetne szavak szintjén visszaadni ki az Isten!

Sokkal rosszabb; ha végtelen értelem, fény, hatalmas erőmegnyilvánulás helyett az Urat szakállas bácsiként képzeltetik el. Mint előbb említettem: Ott feszíttetik a Szentháromságos Istent egy öreg, egy fiatal férfiban, meg egy vaskos galambban. Ezeket – főleg, amik nem művészi értékek, sok van ilyen!-, le kellene szedni, el kellene távolítani, múzeumi tárgyak.

Nem szabadna ennyire lehúzni a három dimenzióba az Urat, a LÉTET, az Atyát, az abszolút fényt, abszolút erőt, akiben már semmiféle anyagi sincsen.  Mindez Ő az Isten, aki legértelmesebb, minden tulajdonságok hordozója, abszolút személy, s minden létező tőle nyeri a létét.

 És ha jól éli az életét, hozzá térünk vissza. Viszont mondhatnánk azt is, de nem földi értelemben, hogy Ő az abszolút erő, akár energia, egy olyan fajta hatalmas megnyilvánulás, amit leírni nem, csak körül írni bírunk. Isten különböző fokokban tud megnyilvánulni, s tudom ezt elég nehéz megérteni, de meg kéne próbálni, ahelyett hogy a jószándékú kereső és találó hívek ledorongolásával foglalkoznának, a szeret és a szolgálat jegyében.

 A magam részről nagyon szívesen szolgálok bővebb magyarázattal is, hívjanak meg, vagy kérdezzenek, de a gonoszságot és az egot az kívül kell hagyni, mert én sem gonoszkodok senkivel. Viszont azt az istenképet amit Jézus, János apostol stb. képviselt, sőt sugall, szeretném átadni a 21. századi embernek. Ez olyan istenkép amit semmiféle fizika, semmiféle földi tudomány vívmánya nem tud kikezdeni, csak a rossz megközelítés.

Bibliában az alábbi sorok pont erre utalnak, aki azt hiszi, hogy lát az gondolkozzon el, alóban lát-e?

Jn 9.39Jézus pedig azt mondta: "Azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek."

Köszönöm a figyelmüket.