2019. október 12., szombat

AZ IDEGEN LÉNYEKKEL VALÓ TALÁLKOZÁS VÁGYA…

 Pável Márta

  AZ IDEGEN LÉNYEKKEL VALÓ TALÁLKOZÁS VÁGYA…

Ez a téma nehéz,  jó felfogó képességet igényel.

Jó elmélyülést kívánok!

Miért érzi az ember azt, hogy ő több, nemcsak ide való? Az Ufókkal való találkozás vágya igen erős vágy minden emberben, szinte állandóan ott van, és ha égre néznek, nem csupán a csillagokat bámulják. Miért is van ez? Pontosan azért, ami az Istenkeresés oka is, hogy mindkettőről legbelül tudjuk, hogy VAN, hogy nagyon közeli közünk van hozzá!
Ez a találkozási vágy nekem kicsit fájdalmas keresés. Mi, emberek, nagyon földiek vagyunk, három dimenzióba szorulva, de a lelkünk anyag nélküli, nem nehezült még úgy el, hogy legbelül ne tudná, hogy szabad is lehetne. Tudat alatt azt is tudjuk, hogy vannak légiesebb, finomabb, szabadabb létformák, hogy létezhettünk valaha olyanban is, és joggal vágyódunk egy idegen, finomabb lénnyel való találkozásra, mert legbelül tudjuk, a régi dologok visszatérnek, tanulhatunk is belőle. Valamiféle szabadulást hozna, ahogyan az Istenkeresés is, a felé való vonzódásunk is, mert Ő volt az ősalap, Tőle jöttünk, ahogyan az Ufók is...

 Az emberek többféle megoldásban élnek; van, aki depressziósan semmit sem keres, hagyják őt békén…. A következő ufókért rajongó, a harmadik része Istent keresi, hogy mennyire találja meg, az kérdéses. A legfejlettebb Istenben él és teljes mértékig tudja az ufók= idegen lények létét is, de nem keveri össze Őket… , akik iszonyú sokfélék és sokan vannak, de mind lelkes lények és Istentől áramoltak ki. Ez a legutolsó csoport sejti, sokszor megtapasztaltatják vele, mi és hogyan keletkezik, hogyan működik. Nekik van a legmélyebb ufós kapcsolatuk is, mert a lények pontosan tudják, ki milyen, és a rugalmasság nagyon sokat számít egy ilyen földönkívüli kapcsolat létrejöttében.

Mivel az utolsó csoporthoz tartozónak vélem magamat, nekem feltűnő a párhuzam az emberek Isten és Ufó keresésében. Sőt abban is, hogy mivel egyik sem 3 dimenziós  – mert az ufók sem mind azok…, inkább csak töredékük –, sokszor az embernek ki kell mennie magából (túllépni a fizikai tereit…), hogy egy-egy találkozás megtörténjen. De közelebb állnak a másik dimenziós lények/Ufó lények azokhoz, akik fizikai testükön tudnak dolgozni/finomítani stb., mert velük jobban tudnak kommunikálni. Sokszor /ha igazán hagyjuk magunkat finomra menni/ szembesülhetünk valami fajta kiszabadulással a sűrű anyagból. Ezek a találkozások a tudatunk szintjén spirituálisan, mélyebben lezajló, igen finom folyamatok, jobban  előbbre léptetnek, mint a materiális szinten lévők.

Párhuzam az Ufók és Isten között: Aki hiszi Istent, az tudja, hogyha elmélkedik, sokkal könnyebben találkozhat az Úrral, mintha azt kérné Tőle, hogy Jézus kétezer évvel ezelőtti háromdimenziós formájában előtte álljon. Istennel a találkozás sűrűbb, mélyebb és jobb spirituálisan, mint három dimenzióban, sőt Ő elvárja tőlünk, hogy errefelé haladjunk, akkor jutunk közelebb a valósághoz.

Az Ufóknál is hasonló a helyzet. Vannak – igaz, elég ritkán – 3 dimenziós találkozások, de az a baj, hogy az emberiség arra vár, hogy megfogható ufó/űrhajós legyen, jöjjön elé, fogjon vele kezet, esetleg veregesse meg a vállát. Néha meg is teszik, mert tudják variálni a fizikai létüket, sőt láthatatlansági faktorral is rendelkeznek. Itt van egy kis félelemre is ok, mert hisztérikusabb emberek attól már frászt kapnak, ha észlelik, hogy van valami, de nem látják azt, csak jelek vannak. Átlagos emberi vélemény; jöjjenek csak  az ufók, tegyék,  de ne..., mégse ennyire. Hú, meg haj, de jaj stb., mit tegyünk, ha tényleg itt vannak. S az ufók ezt tudják, hogy az emberiség tömegesen nincs kész a találkozásra, sem a felismerésre.

S szinte bizonyos, hogy sokféle lény él velünk egy időben a földön, csak nem látjuk, vagy ritkán észleljük őket. Lehetne kapcsolat is, de nem úgy, ahogyan mi akarnánk, mert egyrészt semmi értelme sem lenne, másrészt mit kezdnének a mi piritív, letapadt gondolkodású világunkkal. Csak azok az emberek jöhetnek számításba kapcsolatteremtés, együttműködés szempontjából, aki rugalmasak, közösen profitálnak és engedik magukat fejleszteni/ megdolgozni. Az a baj, hogy a találkozások nagy részét fizikai szinten keressük, holott a megoldás egy kicsit odébb van.

Az ufókról készült filmek mind ebben a gondolatmenetben folynak. Elhangzik, hogy a társadalmunk évtizedek óta rendelkezik az ufóktól ellopott = visszafejtett technológiával. Azok az űrhajók, amik itt lezuhantak (és itt kb. 30 ilyenről regélnek…) titkait az emberiség titokban (hogy másként?)… visszafejtette, így nagyot haladtunk azzal, hogy az emberiség megcsinálta ezeket a technológiákat.

Ezzel több bajom is van. Milyen ufók azok, amik lezuhannak? Illetve honnan jöttek? Sokan vallják, hogy fele ufónak vélt tárgy földi fejlesztésű, pl. ezzel Hitler és társai is próbálkoztak, ki tudja, meddig jutottak, s kiknek a kezébe kerültek a dolgok? Semmi sem kizárt, így lehetséges az is, hogy igaz, és ez olyan lenne, mintha egy gyerek kezébe gyufát adnának.

Elrugaszkodott elméletek szerint olyanokat is feltételeznek, hogy kb. 400 évvel előre való technológiát őriznek bizonyos helyeken. Nekem szép ábrándozásnak tűnik, azért, mert ha ez igaz lenne, az ember nem lenne képes felfogni, mit talált. Sok példát tudnék erre hozni, de pl. gondoljunk bele, ha 1600-ban valakinek a kezébe nyomok egy 5 cm-es pen drive-ot, mit kezdene vele? Felfogta volna, mi az? Nem! Bizony nem! Ahhoz, hogy felismerjünk valamit és kérdezni is tudjunk, ahhoz nekünk is tudni kell. Ha valakik nem dimenziókhoz kötötten létesítenek kapcsolatot a fejlettebb lényekkel és megdolgozott a tudatuk, csakis azoknál képzelhető el a mélyebb befogadás, felismerés.

Megjegyzem, nem évtizedek óta van jelen a Földön az „idegen” behatás, hanem sokkal régebben és mindig is volt. Gondoljunk csak a piramisokra (amikről össze-vissza beszélnek, de a mi tudásunk szerint egyik megoldás sem igaz!).   

Úgy látom, a köztudatban sokkal több mese, jószándékú hipotézis van, mint valóság. Hát, a hipotézisekben is lehet némi igazság, de azt gondolom, hogy először logikusan, racionálisan azon kéne gondolkozni,  hogy pl. milyen ufók azok, amik idáig eljutnak és itt sorra lezuhannak? A History TV szerint egész Ázsia, Oroszország keleti része stb. tele van lezúgott ufókkal. A térképüket nézve látom, hogy  Európában jóval kevesebb van – ez is kérdés, hogy miért van ez így, pl. azért, mert ezt igazolni kellene és elég sűrűn vagyunk ahhoz, hogy ne lehessen a levegőbe beszélni?  

Merészen azt is gondolom (tudom…), hogy amelyik igazán fejlett civilizáció, az akár a másik Univerzumból a kis lakásunkban is tud velünk érintkezni. Nekik – akár több dimenzióval felettünk járóknak–, nem kell és nincs is űrhajója, oda és úgy mennek, ahogyan csak akarnak, merthogy a tudatunk szintjén lehet kommunikálni velük.  Az Ő matériájuk másképp működik,  mint a miénk. Alaposan át kellene gondolni ezeket a dolgokat.